بایگانی برای دسته ‘دستاورد’

فیلم سکانس شروع بازی 3 بعدی شنگول و منگول و حبه انگور

اجرای محتوای این بازی از سال 1388 و اجرای گرافیکی آن از حدود یک سال پیش آغاز گردید. این بازی کاملاً به وسیله موتور بازی شرکت تبسم ایجاد گردیده است و چند ماه دیگر منتشر خواهد گردید.
این بازی با موضوع نظافت شهری ، فضای شهری ، اجزاء شهر و نقشه خوانی ، علائم راهنمایی و رانندگی و… به صورت سبک های Action و FPS و Puzzle برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان طراحی گردیده است.

بصورت موقت لینک دانلود بازی 3 بعدی شهر در سایت قرار داده شد.
امیدواریم دوستان از بازی لذت و نظراتشون را برای ما ارسال کنند . . .

اجرای محتوای این بازی از سال 1388 و اجرای گرافیکی آن از حدود یک سال پیش آغاز گردید. این بازی کاملاً به وسیله موتور بازی شرکت تبسم ایجاد گردیده است و چند ماه دیگر منتشر خواهد گردید.
این بازی با موضوع نظافت شهری ، فضای شهری ، اجزاء شهر و نقشه خوانی ، علائم راهنمایی و رانندگی و… به صورت سبک های Action و FPS و Puzzle برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان طراحی گردیده است.

شنگول و منگول یکی از بازیهای در حال تولید شرکت “تراشه هوشمند ، تبسم” می باشد.
اجرای محتوای این بازی از سال 1388 و اجرای گرافیکی آن از حدود یک سال پیش آغاز گردید. این بازی کاملاً به وسیله موتور بازی شرکت تبسم ایجاد گردیده است و چند ماه دیگر منتشر خواهد گردید.
این بازی با موضوع نظافت شهری ، فضای شهری ، اجزاء شهر و نقشه خوانی ، علائم راهنمایی و رانندگی و… به صورت سبک های Action و FPS و Puzzle برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان طراحی گردیده است

شنگول و منگول یکی از بازیهای در حال تولید شرکت “تراشه هوشمند ، تبسم” می باشد.
اجرای محتوای این بازی از سال 1388 و اجرای گرافیکی آن از حدود یک سال پیش آغاز گردید. این بازی کاملاً به وسیله موتور بازی شرکت تبسم ایجاد گردیده است و چند ماه دیگر منتشر خواهد گردید.
این بازی با موضوع نظافت شهری ، فضای شهری ، اجزاء شهر و نقشه خوانی ، علائم راهنمایی و رانندگی و… به صورت سبک های Action و FPS و Puzzle برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان طراحی گردیده است

شنگول و منگول یکی از بازیهای در حال تولید شرکت “تراشه هوشمند ، تبسم” می باشد.
اجرای محتوای این بازی از سال 1388 و اجرای گرافیکی آن از حدود یک سال پیش آغاز گردید. این بازی کاملاً به وسیله موتور بازی شرکت تبسم ایجاد گردیده است و چند ماه دیگر منتشر خواهد گردید.
این بازی با موضوع نظافت شهری ، فضای شهری ، اجزاء شهر و نقشه خوانی ، علائم راهنمایی و رانندگی و… به صورت سبک های Action و FPS و Puzzle برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان طراحی گردیده است